Back

Erata anunt examen promovare

ERATA

 

La anuntul afisat in data de 17.11.2017

cu privire la organizarea examenului  de promovare în grad profesional pentru: promovare din consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane;

în data de 20.12.2017- proba scrisa

 

IN LOC DE

BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN 

Compartiment Buget Finante, Administrativ şi Resurse Umane;

 1. Legea nr.188/1999R2  privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 R privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
 3. Legea nr. 82/1991 R  a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordin nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

 

SE VA CITI

BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN 

Compartiment Buget Finante, Administrativ şi Resurse Umane;

 1.  Constituţia României, republicată
 2. Legea nr.188/1999R2  privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Legea nr. 7/2004 R privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
 2. Legea nr. 82/1991 R  a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordin nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;