Categorie Master ANPM > Despre noi

tipareste trimite pe mail

 Angajare

Detalii

Autor: APM Călăraşi,
Adăugat: 2010-12-07 13:15:31
Ultima actualizare: 2012-09-25 10:55:52

Anunt organizare examen promovare in grad profesional

Agenţia pentru Protecţia Mediului Călărasi organizează examen de promovare în gradul imediat superior, la sediul sau din Calarasi, soseaua Chiciu nr.2,  in data de 25.10.2012,   ora 10 – proba scrisa si 29.10.2012 – interviul, pentru :

- 1 consilier, clasa I, gradul profesional principal – serv.Reglementari, comp.Evaluare adecvata;

- 1 consilier, clasa I, gradul profesional superior  – serv.Monitorizare, comp.Laborator ;

- 1 consilier, clasa I, gradul profesional superior  – serv.Monitorizare, comp.Monitorizare,Baze de date;

 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:

    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 11.10.2012 la comp.Juridic, Contencios administrativ si Resurse umane.

Condiţiile de participare sunt:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii nr.188/1999R2, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bibliografie  - comp. Laborator

1.  Legea nr.188/1999R2  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 R privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. OUG nr.195/2005 privind  protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.   Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator ;

5.  SR EN ISO/CEI 17025 – Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari ;

 

Bibliografie  - comp. Monitorizare,Baze de date.

1.  Legea nr.188/1999R2  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2.  Legea nr. 7/2004 R privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. OUG nr.195/2005 privind  protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.   HG nr.568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de COV rezultati din depozitarea,incarcarea,descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statii de benzina;

5.  Ghid practic al planificarii de mediu , 2009, Ministerul Mediului, ANPM;

 

 

Bibliografie  - serv.Reglementari;

 

1. Legea nr.188/1999R2  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 R privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3.  Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.   HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

6. Ordinul nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

7. OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. OUG nr.195/2005 privind  protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. ORDIN nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.