Anunt privind ocuparea prin transfer, la cerere, a funcțiilor publice de execuție în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași - descarca

 

Campania Nationala de Ecologizare ,,CURATAM ROMANIA" - desfasurata sub deviza ,,Vrem o tara fara deseuri abandonate", derulata in perioada 4 aprilie - 4 mai, de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si finantata de Fondul de Mediu - descarca

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Plata tarifelor de mediu se va face prin virament bancar sau mandat poştal în contul IBAN: RO81TREZ2015032XXX000261 deschis la Trezoreria Călăraşi        cod fiscal: 4544790

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI

Sos. Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Cod 910005 E-mail: office@apmcl.anpm.ro;

Tel/Fax: 0242311926; 0242315035; Tel. mobil: 0746248675

 

ANUNT IMPORTANT!

Avand in vedere faptul că resursele software aferente aplicatiilor specializate de mediu sunt limitate ceea ce conduce la blocarea portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro atunci cand sunt foarte multe conexiuni simultane, in vederea efcientizarii activitatii de raportare a datelor de mediu, ANPM recomandă ca efectuarea raportărilor să se efectueze dupa următorul calendar.

LCP+Inventare Locale

17-23 ianuarie 2022

21-27 februarie 2022

28-06 martie 2022

Ambalaje+Statistica Deseurilor+Uleiuri+Electrice

24-30 ianuarie 2022

31 ianuarie -06 februarie 2022

07-13 martie 2022

14-27 martie 2022

COV

7 -20 februarie 2022

28 martie-03 aprilie 2022

04-10 aprilie2022

 

ANEXA nr. 5O:Formularul pentru prezentarea soluţiilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interesat, în urma dezbaterii publice din data de 02.09.2021 pentru Raportul privind impactul asupra mediului elaborat pentru proiectul " MĂRIREA CAPACITĂȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR PRIN INTEGRAREA UNOR NOI UTILAJE ÎN FLUXUL TEHNOLOGIC EXISTENT ÎN VEDEREA REDUCERII TIMPILOR DE STOCARE TEMPORARĂ A DEȘEURILOR", beneficiar S.C. UTILTRAILER S.A. – cu sediul în şoseaua Olteniţei, nr. 41, sat Ulmeni, comuna Ulmeni, judeţul Călăraşi

descarca aici

 

Vinerea Verde – STOP! Azi maşina stă pe loc!

Ministerul Mediului lansează o campanie civică ”Vinerea Verde” în efortul de a reduce poluarea din marile orașe și nu numai.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat că această campanie va începe chiar de la finalul acestei săptămâni și va fi una voluntară. Astfel, șefii de instituții din România vor avea datoria de a-și informa angajații despre această campanie, iar cei care au posibilitatea să aleagă o altă metodă de deplasare, lăsând autovehiculul personal acasă.

Pornim de la o realitate care schimbă viața Planetei: amprenta de carbon din traficul rutier. Deplasarea la birou, acasă sau în vacanță face parte din viața fiecăruia dintre noi. Toată lumea se gândește la o mobilizare „în viteză” și „cu confort”, fără să ia în calcul amprenta de carbon pe care o lasă Planetei: peste 70% din emisiile de CO2 din transporturi provin doar din traficul rutier. Anual, fiecare dintre noi amprentează Planeta cu peste 7000 de kg de CO2, pe cele mai multe dintre acestea le producem doar apăsând accelerația mașinii personale.

Cu scopul de a reduce impactul negativ asupra mediului generat de traficul rutier şi de a promova metodele alternative de transport ecologic în mediul urban, Campania Naţională prevede ca în fiecare zi de vineri cât mai mulţi cetăţeni să renunţe voluntar la deplasarea cu maşina personală şi să aleagă mijloace alternative: transportul în comun (tinându-se cont de măsurile de siguranţă, referitor la contextul pandemiei COVID 19), mersul pe jos sau cu bicicleta, maşina electrică, etc). Semnalul va fi dat de către angajaţii din instituţiile publice, astfel încât unul din patru angajaţi ai fiecărei instituţii publice va veni la locul de muncă altfel decât cu autoturismul personal.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi invită colegii să aleagă pentru ziua de vineri, o altă modalitate de a ajunge la serviciu decât cu maşina personală. Astfel, circa 50% dintre colegi vor veni în ziua de vineri a fiecărei săptămâni la serviciu utilizând o altă modalitate decât cea cu autoturismul personal (mers pe jos, bicicletă, transport în comun).

De asemenea, rugăm şi invităm toate instituţiile publice, companiile, dar şi societatea civilă, cetăţeni din mediul urban, să adere şi să se implice active în acest proiect, contribuind astfel la reducerea emisiilor de noxe din trafic, în folosul nostru al tuturor, într-un număr cât mai mare, cu atât mai mult cu cât în municipiul Călăraşi în perioada ultimilor ani, traficul rutier a devenit o sursă principală de poluare.

Campania se va repeta în fiecare zi de vineri a săptămânii. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va promova un set de măsuri (voluntare sau cu caracter obligatoriu) pentru a genera o mobilizare verde în masă în fiecare Vineri Verde.

 

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AUTORIZAȚIEI DE MEDIU PENTRU  RECOLTAREA/CAPTURAREA/ACHIZIŢIA/COMERCIALIZAREA PLANTELOR ŞI ANIMALELOR DIN FLORA, RESPECTIV FAUNA SĂLBATICĂ

 

ANUNȚ IMPORTANT!

CONTINUTUL DOSARULUI LA SOLICITAREA  APLICARII VIZEI ANUALE

A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU/ AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU CONFORM

 ORDINULUI MAAP nr. 1150/2020

         Pentru obţinerea vizei anuale titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi prin depunerea următoarelor documente:

  1. Cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedura de aplicare a vizei anuale;
  2. Raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;
  3. Note de constatare si/sau raport de inspectie incheiate de G.N.M.;
  4. Autorizatia de mediu (copie);
  5. Declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă Autorizaţia / Autorizaţia Integrată de Mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin Autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedura de aplicare a vizei anuale;

Dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei în vederea aplicării vizei anuale în cuantum de 100 ron in cazul Autorizaţiilor de Mediu şi 300 ron în cazul Autorizaţiilor Integrate de Mediu conform Ord. MAAP nr. 1150/2020.

Descarca documente - click aici

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere Hotărârea nr. 24/14.05.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu privire la aprobarea instituirii stării de alertă la nivel national şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextual situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS – CoV – 2, vă comunicăm următoarele:

 

ANUNT PRIVIND DEZBATERILE PUBLICE LUNA APRILIE

Având în vedere atenționarea Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu privire la adoptarea de măsuri pentru a preveni răspândirea infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, vă aducem la cunostinta faptul ca urmatoarele dezbaterile publice se vor realiza in format electronic:

-DEZBATEREA PUBLICA DIN DATA DE 13.04.2020 ora 12.00 pentru Planul: „PUZ-PASAJ DENIVELAT SUPERIOR DN 21 KM 105+500, LA DRAJNA”amplasat in  jud. Calarasi, Comuna Dragalina, Titular: DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA.

Comentariile/observatiile publicului vor fi primite in format electronic prin e-mail la adresele de e-mail

- A.P.M. CALARASI  office@apmcl.anpm.ro;

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta  net@drdpct.ro

- Primaria Dragalina  pdragalin@gmail.com

-DEZBATEREA PUBLICA DIN DATA DE 13.04.2020 ora 12.00 pentru Planul: „ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL si REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM PENTRU COMUNA MODELU” amplasat în jud.Calarasi, comuna MODELU, Titular: PRIMARIA MODELU.

Comentariile/observatiile publicului vor fi primite in format electronic la adresele de e-mail:

- A.P.M. CALARASI office@apmcl.anpm.ro

- Primaria Modelu primaria_modelu@yahoo.com.

 

ANUNT

privind obligatia de raportare pana la 31 martie 2020 (pe suport de hârtie, cât şi electronic) a datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor aferente anului 2019, către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului.

Raportarea se face potrivit LEGII nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor, art 49: (1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 32 (toate unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor), producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi de deşeuri ori brokeri sunt obligaţi să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora*).(4) Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

DESCARCA - Formular privind evidenta gestiunii deseurilor

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

 
 

ANUNT IMPORTANT

Va informam ca incepand cu data de 10.04.2013, se vor pune in functiune subsistemele SIM.Webform.Public care asigura fluxul automat de creare si inregistrare electronica a cererii in cadrul APM Calarasi cu functii dedicate de administrare a cererii privind eliberarea si/sau revizuirea actelor de reglementare, respective SIM.Reglementari de administrare a cererilor, dosarelor si elementelor componente (adrese, clarificari, note, etc) din fluxurile specifice interne ale Serviciului Reglementari din cadrul APM Calarasi.

Toti operatorii economici si persoanele fizice care solicita acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare atat in format traditional, pe hartie, cat si online(electronic); pentru a asigura consistenta procedurii si a datelor in sistemul SIM, cererile vor fi luate in lucru doar daca exista inregistrata si copia electronica a acesteia, depusa de catre solicitant in sistemul informatic integrat de mediu(SIM).

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea solicitantului in portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicatiei SIM.Webform.Public.

Operatorii noi se vor inregistra la adresa http://raportare.anpm.ro, secţiunea "Înregistrare", conform instrucţiunilor de pe site-ul ANPM (Ghid de utilizare).

Ghid de utilizare formular eFORM de inregistrare operatori economici in SIM
Ghid de utilizare Webform Public pt inregistrare cereri acte de reglementare

 

Vă informăm că Agenția pentru Protecția Mediului Calarasi pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale solicitanților, beneficiarilor, contribuabililor etc. sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Declaratie OBLIGATORIE privind Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) la depunerea dosarelor de orice fel la sediul APM Calarasi - Click pentru descarcare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Calarasi este instituţie publica cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului in baza HG 1000/2012 privind organizarea si functioanarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Calarasi ca organism subordonat Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului indeplineste atributiile acesteia la nivel judetean, privind implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, monitorizarea calitatii factorilor de mediu si emiterea de  acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele, prevăzute în legislaţia în vigoare.

 

 

Forumularul pentru inscrierea online a  agentilor economici in Sistemul Integrat de Mediu  (SIM) se afla la adresa http://raportare.anpm.ro

Important: Eventualele probleme intampinate in folosirea eFORM  va rugam sa le sesizati la adresa de email suportsim[@]anpm.ro

TRANSPARENTA VENITURI SALARIALE SEPTEMEBRIE 2017- descarca

 

Pentru informatii anterioare datei de 27.10.2014 , accesati pagina veche a APM Calarasi la adresa http://apmcl-old.anpm.ro

Pagina de facebook Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi poate fi accesata aici 

Pagina de facebook a ANPM poate fi accesata aici