Back

Prezentarea retelei de monitorizare

Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din zona Călăraşi, inclusă în Reteaua Nationala de Monitorizare a Calităţii Aerului, este formată din doua  staţii automate de monitorizare, echipate cu analizoare performante si  care aplică metodele de referinţă impuse de legislatia europeana. Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său.

Reteaua are următoarea structură:

Staţia CL1 amplasata in zona Orizont  , este  staţie de trafic  si  monitorizează influenţa  traficului asupra calităţii aerului, în scopul de a evidenţia nivelului de poluare la care este expusă populaţia. Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat  şi gravimetric, Pb (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line).

 Staţia CL2  amplasata in zona Stadionului Municipal este  staţie de fond urban si  monitorizează nivelul de poluare din ariile urbane,  influenta "asezarilor urmane", fără să fie influenţate direct de trafic sau industrie.

Poluanţii monitorizaţi sunt : SO2, NO, NO2, NOx,  CO, Ozon  ,Pb (din PM10), PM10, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line). Sunt monitorizati totodata si  parametrii meteorologici (directie şi viteză vînt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii).

 

Informaţiile privind calitatea aerului obţinute în staţiile de monitorizare sunt  puse la dispoziţia publicului prin Panoul de publicitate  montat in zona Orizont  si pe site-ul agentiei  la sectiunea Calitatea aerului ambiental sub forma buletinelor informative zilnicer utilizând indicele general de calitate a aerului conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului..