Inventar preliminar Situri contaminate / potential contaminate ; Chestionar / Ghid

Chestionar Anexa1 HG 1408-2007

 

Ghid  completare chestionar identificare situri contaminate / potential contaminate

Identificarea “siturilor potential contaminate” incepe cu completarea unui chestionar.  Datorita faptului ca exista foarte multe situri ce trebuie investigate initial, un set minim de informatii este cerut in chestionar.   Pe baza informatiilor din chestionar,  o evaluare preliminara a riscului este efectuata pentru a incadra situl intr-o ordine relativa a prioritatii fata de celelalte situri pe baza unui scor.  Acest scor este obtinut automat atunci cand datele din chestionar sunt introduse in baza de date de catre reprezentantii APM. 

In continuare, clarificarile ajutatoare pentru fiecare sectiune si fiecare intrebare din chestionar sunt descrise in detaliu.

 

A. Informatii despre evaluatorul sitului

Prima sectiune a chestionarului se refera la informatii despre persoana ce completeaza chestionarul, data completari si APM a judetului (sau Bucuresti daca se aplica) unde este localizat situl si unde va fi depus chestionarul. 

Evaluatorul sitului ar trebui sa fie operatorul (sau proprietarul) sitului sau un angajat al acestora or un consultant ce actioneaza in numele operatorului/proprietarului sitului.

 

 

1)

Data evaluarii:

Data completarii chestionarului se introduce aici: ziua/luna/anul.

2)

Reprezentand pe:

Numele firmei/organizatiei sau al persoanei fizice ce detine sau foloseste situl se introduce aici.

3)

Numele evaluatorului:

Numele persoanei ce efectuaza evaluare se introduce aici.

4)

Organizatie-firma:

Numele organizatiei din care evaluatorul face parte se introduce aici.

5)

Cod postal:

Codul postal al evaluatorului sau al organizatiei din care face parte se introduce aici.

6)

Oras:

Orasul de rezidenta al evaluatorului sau al sediului organizatiei din care face parte se introduce aici.

7)

Telefon:

Numarul de telefon al evaluatorului sau al organizatiei din care face parte se introduce aici.

8)

E-mail:

Adresa de e-mail a evaluatorului sau a organizatiei din care face parte se introduce aici.

9)

Numele APM:

Numele APM al judetului unde situl este localizat se introduce aici.

 

 B. Informatii generale despre sit

Sectiune a doua a chestionarului se refera la informatii generale despre sit inclusiv numarul de identificare al sitului (acest numar este alocat automat de sistemul de informatii si va fi folosit pentru un anumit sit de-a lungul intregului proces de inventariere/investigare si corectare.

Celelalte cerinte ale acestei sectiuni Sunt descrise mai jos:

 

 

10)

Numele sitului:

Un nume unic al sitului trebuie ales de evaluator si introdus aici.  Numele trebuie sa includa locatia (oras sau comuna) sitului.  Daca situl este (sau a fost) o unitate industriala, acest nume trebuie sa includa numele unitatii industriale (fost sau actual) si locatia.

11)

Adresa:

Adresa sitului (strada si numarul) trebuie introdusa aici.

12)

Cod postal:

Codul postal al sitului trebuie introdus aici.

13)

Oras:

Orasul unde este localizat situl trebuie introdus aici.

14)

Numar cadastru:

Numarul de cadastru (sau numerele de cadastru) corespunzatoare terenului unde este localizat situl se vor introduce aici.

15)

Judet:

Judetul unde este localizat situl se introduce aici.

16)

Comuna:

Comuna unde este localizat situl se introduce aici.

17)

Suprafata aproximativa a sitului:

Suprafata aproximativa a sitului (in hectare) trebuie introdusa aici. 

18)

Statul sitului:

Statutul sitului trebuie marcat. Se va selecta o singura optiune intre: “abandonat” si “in operare”. Un sit abandonat este un sit unde nu sunt desfasurate activitati.  Un sit “in operare” este un sit unde se desfasoara activitati in prezent.

19)

Coordonatele sitului:  

Un singur set de coordonate x si y (latitudine si longitudine) din cadastrul efectuat la sit sau din alte surse disponibile se va introduce aici. Coordonatele pot fi de asemenea masurate cu un dispozitiv GPS de catre evaluatorul sitului – sistemul stereo 70 trebuie folosit.  

 

C. Proprietar/ Operator Informatii

Aceasta sectiune a chestionarului se refera la tipul de proprietar sau operator al sitului ce trebuie selectat dintre: Statul/primaria, persoana juridica, persoana fizica sau orfan. Un maxim de 5 proprietari (daca se aplica) si un maxim de 5 operatori (daca se aplica) si datele lor trebuie introduse.

 

 

20)

Indicati actualii si fostii proprietari:

Un numar pentru tipul de proprietate (coloana a)) a terenului unde situl este localizat trebuie selectionat dintre: 1- statul/primaria, 2-persoana juridica, 3-persoana fizica, 4-orfan (fara proprietar). 

Numele proprietarului actual al terenului unde este localizat situl trebuie introdus (coloana b)) impreuna cu adresa proprietarului (coloana c)), codul postal al proprietarului (coloana d)), orasul domiciliului proprietarului (coloana e)), si perioada (indicati anul) de detinere a terenului (coloanele f) si g)).  Proprietarii sunt introdusi in ordine incepand cu cel mai recent.

21)

Indicati actualii si fostii operatori:

Un numar pentru tipul de operator (coloana a)) a terenului unde situl este localizat trebuie selectionat dintre: 1- statul/primaria, 2-persoana juridica, 3-persoana fizica, 4-orfan (fara proprietar). 

Numele operatorului actual al terenului unde este localizat situl trebuie introdus (coloana b)) impreuna cu adresa operatorului (coloana c)), codul postal al proprietarului (coloana d)), orasul unde operatorul este localizat (coloana e)), si perioada (indicati anul) de operare (coloanele f) si g)).  Operatorii sunt introdusi in ordine incepand cu cel mai recent.

 

 

D. Acte de reglementare

O lista a actelor de reglementare ale sitului trebuie indicata aici, inclusiv data si numarul de inregistrare.

 

 

22)

Indicati toate actele de mediu:

Evaluatorul trebuie sa selecteze (sa marcheze) toate actele de mediu ale sitului din urmatoarele optiuni:

-          Acord de mediu

-          Acord integrat de mediu

-          Autorizatie de mediu

-          Autorizatie integrata de mediu

-          Aviz de mediu

-          Aviz integrat de mediu

 


E. Activitati la sit

Aceasta sectiune include tipurile de activitati desfasurate la sit, ce vor fi selectate din lista codurilor CAEN.  Un maxim de 10 activitati principale se vor introduce (da este cazul) si un maxim de 10 activitati secundare se vor introduce (daca este cazul).  Aceasta sectiune include intrebari despre substantele chimice folosite la sit (ce vor fi selectate din lista cu grupurile de substante), produse folosite la sit sau generate la sit (ce vor fi selectate din lista cu grupurile de substante), deseuri generate la sit (ce vor fi selectate din lista cu grupurile de substante, inclusiv metoda de depozitare/deversare – la sit sau in afara sitului). Aceasta sectiune se refera la activitati cu impact potential asupra mediului.  Evaluatorul trebuie sa indice daca au existat accidente ecologice (deversari accidentale) la sit si ce produse sau sbstante chimice au fost implicate (ce vor fi selectate din lista cu grupurile de substante).

 

 

23)

a) Tipul de activitate istorica sau actuala la sit- activitate principala:

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tipul de activitate istorica sau actuala la sit- activitate secundara:

a) Un maxim de 10 coduri CAEN vor fi selectate din lista prezentata in Anexa 1 la chestionar.  Aceste activitati vor fi activitatile principale desfasurate la sit in prezent sau in trecut.  Evaluatorul va selecta codul CAEN – de patru cifre – corespunzator fiecarei activitati principale  desfasurata la sit in prezent sau in trecut, incepand cu cea mai recenta. Nu introduceti activitati care nu s-au desfasurat (chiar daca sunt in profilul firmei/organizatiei).

b) Un maxim de 10 coduri CAEN vor fi selectate din lista prezentata in Anexa 1 la chestionar.  Aceste activitati vor fi activitatile secundare desfasurate la sit in prezent sau in trecut.  Evaluatorul va selecta codul CAEN – de patru cifre – corespunzator fiecarei activitati secundare  desfasurata la sit in prezent sau in trecut, incepand cu cea cu cel mai semnificativ impact asupra mediului. Nu introduceti activitati care nu s-au desfasurat (chiar daca sunt in profilul firmei/organizatiei).

24)

Substante chimice folosite la sit?

Substantele chimice (inclusiv amestecurile sau produsele ce contin aceste substante) folosite la sit (ca materii prime, catalizatori, pentru intretinere, testare, etc.) trebuie selectionate din lista de 11 optiuni din chestionar.  Fiecare optiune este un grup de substante.  Evaluatorul poate folosi lista substantelor si a sub-grupurilor presentata in Anexa 2 la chestionar pentru identificarea grupurilor ce trebuie marcate.  Multiple optiuni sunt posibile. 

25)

Produse (secundare) folosite sau generate la sit?

Produsele, inclusiv produsele secundare (ce contin substante chimice listate) trebuie selectionate din lista de 11 optiuni din chestionar.  Materialele reciclate trebuie considerate de asemenea. Fiecare optiune este un grup de substante.  Evaluatorul poate folosi lista substantelor si a sub-grupurilor presentata in Anexa 2 la chestionar pentru identificarea grupurilor ce trebuie marcate.  Multiple optiuni sunt posibile. 

26)

Deseuri generate la sit?

Toate deseurile solide, deversarile lichide, sau emissi generate la sit vor fi considerate si marcate pe lista de 11 optiuni din chestionar.  Fiecare optiune este un grup de substante.  Evaluatorul poate folosi lista substantelor si a sub-grupurilor presentata in Anexa 2 la chestionar pentru identificarea grupurilor ce trebuie marcate.  Multiple optiuni sunt posibile. 

27)

Deseuri (temporar sau permanent) depozitate/deversate?

Evaluatorul trebuie sa indice daca deseurile (vezi intrebarea 26)) generate la sit au fost depozitate/deversate “la sit” sau “in afara sitului”. Marcati “la sit” daca oricare din deseurile corespunzatoare grupurilor de substante in intrebarea 26) au fost depozitate/deversate la sit.

28)

Activitati desfasurate sau in curs de desfasurare la sit?

Evaluatorul trebuie sa indice (sa marcheze) toate activitatile stiute sau presupuse care s-au desfasurat sau se desfasoara la sit din lista de mai jos. 

29)

Accidente ecologice, deversari accidentale?

Evaluatorul va alege o optiune intre da si nu.  Intrebarea se refera la orice deversari accidentale recente sau din trecut la sit.

a)      Daca evaluatorul marcheaza “da”, atunci grupul de substante implicate in accident trebuie indicat din lista de 11 optiuni din chestionar.  Fiecare optiune este un grup de substante.  Evaluatorul poate folosi lista substantelor si a sub-grupurilor presentata in Anexa 2 la chestionar pentru identificarea grupurilor ce trebuie marcate.  Multiple optiuni sunt posibile. 

b)      Daca evaluatorul marcheaza “da”, atunci anul aproximativ al accidentului trebuie indicat.

c)      Daca evaluatorul marcheaza “da”, atunci evaluatorul trebuie sa indice masurile de corectare luate (daca este cazul) alegand din: excavare/tratament, masuri de izolare, sau control institutional (restrictii de folosinta a terenului, restrictii de acces).

 

F. Caracteristicile sitului

Aceasta sectiune se refera la caracteristicile principale ale sitului ce cotribuie la migrarea contaminantilor si la expunerea receptorilor la contaminanti.  Documentele sitului precum studiul geo-tehnic, sectiuni ale puturilor, si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale imprejurimilor.  SGA –ul judetului (“Apele Romane”) si APM-ul pot fi contactate pentru obtinerea de date.

 

 

30)

Adancimea minima aproximativa pana la panza freatica: 

Evaluatorul va selecta un raspuns din cele patru optiuni.  Adancimea pana la cel mai apropiat acviifer trebuie indicata sau aproximata.  Documentele sitului precum studiul geo-tehnic, sectiuni ale puturilor, si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale imprejurimilor pentru aproximarea adancimii panzei freatice. SGA –ul judetului (“Apele Romane”) poate fi de asemenea contactat pentru informatii.

31)

Caracterizare hidrogeologica a locatiei sitului: 

Evaluatorul va selecta un raspuns din cele trei optiuni: bazin, karst, sau zona muntoasa. Documentele sitului precum studiul geo-tehnic, sectiuni ale puturilor, si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale imprejurimilor pentru selectionarea raspunsului, impreuna cu relieful zonei si cunostintele generale despre zona ale angajatilor sau locuitorilor din zona.

32)

Tipul de sol predominant la suprafata (0-10m):

Evaluatorul va selecta un raspuns din cele patru optiuni: pietris, nisip, argila sau roca. Documentele sitului precum studiul geo-tehnic, sectiuni ale puturilor, si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale imprejurimilor pentru selectionarea raspunsului, sau pot fi folosite cunostintele generale despre zona ale angajatilor sau locuitorilor din zona.

33)

Folosinta apei subterane (pe o raza de 2000m):

 

Evaluatorul va selecta toate optiunile aplicabile pentru folosinta apei subterane pe o raza de 2000m de la centrul sitului. Sunt cinci optiuni disponibile pentru folosinta apei subterane: industrie, apa potabila, agricultura, cresterea animalelor si niciuna. Documentele sitului precum studiul geo-tehnic, sectiuni ale puturilor, si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale imprejurimilor pentru selectionarea raspunsului. SGA –ul judetului (“Apele Romane”) poate fi de asemenea contactat pentru informatii.  Locuitorii din imprejurimi pot fi de asemenea intervievati pentru obtinerea de informatii legate de folosinta apei subterane.

34)

Distanta pana la cel mai apropiat put de extractie:

Evaluatorul va selecta un raspuns din cele patru optiuni. Distanta poate fi aproximata.

Documentele sitului precum studiul geo-tehnic, sectiuni ale puturilor, si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale imprejurimilor pentru selectionarea raspunsului. SGA–ul judetului (“Apele Romane”) poate fi de asemenea contactat pentru informatii.  Locuitorii din imprejurimi pot fi de asemenea intervievati pentru obtinerea de informatii legate de extractia apei subterane.

35)

Tipuri de ape de suprafata pe o raza de 500m in afara perimetrului:

Evaluatorul va selecta toate optiunile aplicabile din urmatoarele: mare, lac, balta, canal, rau, parau/izvor sau sant.  Tipul de apa de suprafata pe o raza de 500m de la marginea sitului este de regula cunoscut sau poate fi cu usurinta identificat vizual.

36)

Folosinta apei de suprafata (4000m aval):

Evaluatorul va selecta toate optiunile aplicabile pentru folosinta apei de suprafat 4000m aval de la sit din urmatoarele optiuni: industrie, apa potabila, agricultura, cresterea animalelor, recreatie, piscicultura sau niciuna. Studii ale imprejurimilor pot fi folosite pentru selectionarea raspunsului, iar SGA –ul judetului (“Apele Romane”) poate fi de asemenea contactat pentru informatii.  Locuitorii din imprejurimi (aval) pot fi de asemenea intervievati pentru obtinerea de informatii legate de folosinta apei de suprafata.

37)

Indicati de cate ori a fost inundata zona sitului in ultimii 20 de ani:

 

Evaluatorul va alege un raspuns din cele patru optiuni disponibile. Locuitorii din zona pot fi intervievati pentru obtinerea de date despre inundatii sau poate fi contactat SGA-ul judetuli (“Apele Romane”) pentru informatii. 

38)

Folosinta curenta a sitului:

Evaluatorul va selecta toate optiunile aplicabile pentru folosinta curenta a sitului: industrial, rezidential, agricultural, loc de joaca/scoala, pasunat, comercial, peisaj, recreational, cresterea animalelor, vacant.

39)

Folosinta terenului in imprejurimi (pe o raza de 1000m)

Evaluatorul va selecta toate optiunile aplicabile pentru folosinta curenta a imprejurimilor sitului: industrial, rezidential, agricultural, loc de joaca/scoala, pasunat, comercial, peisaj, recreational, cresterea animalelor, vacant. 

40)

Distanta pana la cel mai apropiat locuitor?

Evaluatorul va alege un raspuns din cele cinci optiuni disponibile.  Cel mai apropiat locuitor poate fi identificat vizual de catre evaluator iar distanta trebuie aproximata alegand una din optiunile disponibile.

41)

Distanta pana la cea mai apropiata zona protejata?

Evaluatorul va alege un raspuns din cele cinci optiuni disponibile.  APMul judetean poate fi contactat pentru identificarea celei mai apropiate zone protejate.  Zonele protejate sunt de asemenea publicate in Monitorul Oficial.

42)

Emisii in aer posibile?    

Evaluatorul va alege un raspuns intre “da” si “nu” pe baza documentelor sitului cunoasterii generale a sitului, mirosuri sau observatii vizuale ale migratiei prafului, a vaporilor sau a fumului.  Locuitorii din imprejurimi pot fi de asemenea intervievati pentru a verifica daca exista reclamatii.  Aceste informatii pot fi obtinute din studii anterioare de mediu sau documente ale autorizatiei de mediu (de functionare), sau din cunostintele generale ale evaluatorului legate de activitatile, practicile si accidentele de mediu de la sit.

 

 

G. Studii de mediu efectuate la sit

In aceasta sectiune, evaluatoru trebuie sa indice studiile de mediu efectuate la sit si concluzia acestor studii.

 

 

43)

Indicati studiile de mediu efectuate la sit:

Evaluatorul trebuie sa aleaga toate optiunile aplicabile din lista: investigare istorica, investigare preliminara, investigare detaliata, plan de actiuni pentru corectare, implementarea planului de actiuni pentru corectare, evaluarea finalizarii actiunilor pentru corectare, asa cum sunt acestea descrise in Strategia Nationala pentru Managementul Siturilor Contaminate. Alte optiuni pentru studii de mediu efectuate sunt: memoriul tehnic, studiu de impact (EIA), studiu strategic de mediu (SEA), Bilant de mediu (nivel 0,1,2) sau nici un studiu.   Documentele sitului vor fi atent verificate de catre evaluator.

 

44)

Exista contaminare observata sau identificata la sit ?

Evaluatorul va alege toate optiunile aplicabile din lista urmatoare: sol, ape subterane, ape de suprafata si aer.  Studiile de mediu si toate datele analitice disponibile vor fi folosite pentru a marca raspunsul la aceasta intrebare (inclusiv rezultatele inspectiilor, monitorizarii sau prelevarii de probe efectuate de catre autoritatile de mediu).

 

H. Evaluare de risc pentru mediu – opinie personala

Aceasta sectiune ofera evaluatorului oportunitatea de a estima nivelul de risc pentru sanatatea umana si mediu asociatat cu situl pe baza nivelului personal de informatii si cunoastere. 

 

 

 

45)

Aprecierea riscului dupa evaluator:

Evaluatorul va alege un nivel de risc din cele patru optiuni disponibile: scazut, mediu, ridicat si foarte urgent.  Aceasta alegere reprezinta opinia personala a evaluatorului pe baza experientei sale profesionale.

 

 

I. Alte informatii semnificative

Alte informatii semnificative legate de sit pot fi introduse aici in forma de text.  Textul va include toate informatiile relevate ce nu au fost introduse in chestionar si incertitudinile sau dificultatile intampinate de catre evaluator in timpul completarii chestionarului.

In final, chestionarul va fi semnat de evaluator si depus la APM Calarasi ( judetul unde este localizat situl).


Prezentare

Soluleste definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor. Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apa, solul este o resursă neregenerabilă care îndeplineşte mai multe funcţii vitale:

 • producerea de hrană/biomasă;
 • depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe;
 • sursa de biodiversitate, habitate, specii şi gene;
 • serveşte drept platformă/mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane;
 • sursă de materii prime, bazin carbonifer;
 • patrimoniu geologic şi arheologic.

Principalele procese de degradare ale solului sunt:

 • eroziunea;
 • degradarea materiei organice;
 • contaminarea;
 • salinizarea;
 • compactizarea;
 • pierderea biodiversităţii solului;
 • scoaterea din circuitul agricol;
 • alunecările de teren şi inundaţiile. 

Solul este supus acţiunii poluărilor din aer şi apă, fiind locul de întâlnire al diferiţilor poluanţi: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate de ploaie în atmosferă se întorc pe sol; apele de infiltraţie impregnează solul cu poluanţi antrenându-l spre adâncime; râurile poluate infectează suprafeţele inundate sau irigate. Aproape toate reziduurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau aruncate la întamplare pe sol. Poluarea solului este forma de poluare cea mai dificil de măsurat şi de controlat. Solul este mai dificil de curăţat decât aerul sau apa.

 

Inventarul siturilor contaminate

În conformitate cu prevederileHG 1408/2007 – privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, au fost identificate “siturile potenţial contaminate” prin completarea unui chestionar de către operatorul economic sau deţinătorul de teren. Pe baza informaţiilor din chestionar, a fost efectuată o evaluare preliminară a riscului pentru a încadra situl într-o ordine relativă a priorităţii faţă de celelalte situri, în baza unui scor. Acest scor este obţinut automat atunci când datele din chestionar sunt introduse în baza de date “on-line” privind Inventarul Naţional al Siturilor Contaminate.

Planul de implementare a HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului. Etapa I – identificarea şi realizarea listei siturilor contaminate/potenţial contaminate, a fost aprobat de conducerea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

La nivelul Judeţului Calarasi au fost inventariaţi o serie de operatori economici şi 55 administraţii publice locale, deţinători de terenuri pe a căror amplasamente este posibilă prezenţa unor astfel de situri.

În urma analizării chestionarelor prevăzute în anxele 1 şi 2 ale HG 1408/2007, au fost propuse pentru includerea în lista siturilor contaminate/potenţial contaminate a  operatorilor economici prezentaţi în tabelul de mai jos.