venituri salariale la 30.09.2017

Organigrama

Homepage

ANUNȚ IMPORTANT!

CONTINUTUL DOSARULUI LA SOLICITAREA  APLICARII VIZEI ANUALE

A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU/ AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU CONFORM

 ORDINULUI MAAP nr. 1150/2020

         Pentru obţinerea vizei anuale titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi prin depunerea următoarelor documente:

  1. Cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedura de aplicare a vizei anuale;
  2. Raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;
  3. Note de constatare si/sau raport de inspectie incheiate de G.N.M.;
  4. Autorizatia de mediu (copie);
  5. Declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă Autorizaţia / Autorizaţia Integrată de Mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin Autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedura de aplicare a vizei anuale;

Dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei în vederea aplicării vizei anuale în cuantum de 100 ron in cazul Autorizaţiilor de Mediu şi 300 ron în cazul Autorizaţiilor Integrate de Mediu conform Ord. MAAP nr. 1150/2020.

Descarca documente - click aici

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere atenţionările Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu privire la măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextual situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS–CoV–2, vă anunţăm următoarele:

ÎNCEPÂND CU DATA DE 12.10.2020, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ, AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI ÎŞI SUSPENDĂ ACTIVITATEA CU PUBLICUL, CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE, ÎN FUNCȚIE DE EVOLUȚIA SITUAȚIEI LA NIVEL NAȚIONAL

Depunerea documentelor, respectiv primirea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face decât prin poșta, e-mail sau fax. Se anulează programul de audiențe pe parcursul acestei .

Plata tarifelor de mediu se va face prin virament bancar sau mandat poştal în contul IBAN: RO81TREZ2015032XXX000261, cod fiscal: 4544790 - Trezoreria Călăraşi

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, şi e-mail :

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI

Sos. Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Cod 910005 E-mail: office@apmcl.anpm.ro;

Tel/Fax: 0242311926; 0242315035; Tel. mobil: 0746248675

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere Hotărârea nr. 24/14.05.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu privire la aprobarea instituirii stării de alertă la nivel national şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextual situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS – CoV – 2, vă comunicăm următoarele:

Începând cu data de 18.05.2020 pentru o perioadă de 30 de zile, AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI îsi reia activitatea cu publicul însă ţinându-se seamă de măsurile de prevenire şi control al infecţiilor aplicabile pe durata stării de alertă din prezenta Hotărâre, astfel:

  • În incintă este OBLIGATORIU PURTAREA MĂŞTII, ASTFEL ÎNCÂT NASUL ŞI GURA SĂ FIE ACOPERITE.
  • ESTE OBLIGATORIE DEZINFECTAREA MÂINILOR înainte intrării în incintă.
  • SE VA PĂSTRA DISTANŢA ÎNTRE PERSOANE DE MINIM 2 METRI
  • Se va asigura triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor (agenţi economici), la punctele de control-acces în incintă.

Programul cu publicul se va desfăşura in intervalul orar:

Luni – Vineri: 1000 - 1400

TOTODATA – Depunerea fizică a documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va putea facea şi prin poșta, e-mail sau fax. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direcțiile de specialitate prin telefon sau email.

Plata tarifelor de mediu se va face prin virament bancar sau mandat poştal în contul IBAN: RO81TREZ2015032XXX000261, cod fiscal: 4544790 - Trezoreria Călăraşi

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, şi e-mail :

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI

Sos. Chiciu, nr. 2, Călăraşi, Cod 910005 E-mail: office@apmcl.anpm.ro;

Tel/Fax: 0242311926; 0242315035; Tel. mobil: 0746248675

 

 

ANUNT PRIVIND DEZBATERILE PUBLICE LUNA APRILIE

Având în vedere atenționarea Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu privire la adoptarea de măsuri pentru a preveni răspândirea infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, vă aducem la cunostinta faptul ca urmatoarele dezbaterile publice se vor realiza in format electronic:

-DEZBATEREA PUBLICA DIN DATA DE 13.04.2020 ora 12.00 pentru Planul: „PUZ-PASAJ DENIVELAT SUPERIOR DN 21 KM 105+500, LA DRAJNA”amplasat in  jud. Calarasi, Comuna Dragalina, Titular: DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA.

Comentariile/observatiile publicului vor fi primite in format electronic prin e-mail la adresele de e-mail

- A.P.M. CALARASI  office@apmcl.anpm.ro;

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta  net@drdpct.ro

- Primaria Dragalina  pdragalin@gmail.com

-DEZBATEREA PUBLICA DIN DATA DE 13.04.2020 ora 12.00 pentru Planul: „ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL si REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM PENTRU COMUNA MODELU” amplasat în jud.Calarasi, comuna MODELU, Titular: PRIMARIA MODELU.

Comentariile/observatiile publicului vor fi primite in format electronic la adresele de e-mail:

- A.P.M. CALARASI office@apmcl.anpm.ro

- Primaria Modelu primaria_modelu@yahoo.com.

 

ANUNT

privind obligatia de raportare pana la 31 martie 2020 (pe suport de hârtie, cât şi electronic) a datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor aferente anului 2019, către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului.

Raportarea se face potrivit LEGII nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor, art 49: (1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 32 (toate unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor), producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi de deşeuri ori brokeri sunt obligaţi să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora*).(4) Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

DESCARCA - Formular privind evidenta gestiunii deseurilor

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

 
 

ANUNT IMPORTANT

Va informam ca incepand cu data de 10.04.2013, se vor pune in functiune subsistemele SIM.Webform.Public care asigura fluxul automat de creare si inregistrare electronica a cererii in cadrul APM Calarasi cu functii dedicate de administrare a cererii privind eliberarea si/sau revizuirea actelor de reglementare, respective SIM.Reglementari de administrare a cererilor, dosarelor si elementelor componente (adrese, clarificari, note, etc) din fluxurile specifice interne ale Serviciului Reglementari din cadrul APM Calarasi.

Toti operatorii economici si persoanele fizice care solicita acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare atat in format traditional, pe hartie, cat si online(electronic); pentru a asigura consistenta procedurii si a datelor in sistemul SIM, cererile vor fi luate in lucru doar daca exista inregistrata si copia electronica a acesteia, depusa de catre solicitant in sistemul informatic integrat de mediu(SIM).

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea solicitantului in portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicatiei SIM.Webform.Public.

Operatorii noi se vor inregistra la adresa http://raportare.anpm.ro, secţiunea "Înregistrare", conform instrucţiunilor de pe site-ul ANPM (Ghid de utilizare).

Ghid de utilizare formular eFORM de inregistrare operatori economici in SIM
Ghid de utilizare Webform Public pt inregistrare cereri acte de reglementare

 

Vă informăm că Agenția pentru Protecția Mediului Calarasi pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale solicitanților, beneficiarilor, contribuabililor etc. sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Declaratie OBLIGATORIE privind Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) la depunerea dosarelor de orice fel la sediul APM Calarasi - Click pentru descarcare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Calarasi este instituţie publica cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului in baza HG 1000/2012 privind organizarea si functioanarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Calarasi ca organism subordonat Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului indeplineste atributiile acesteia la nivel judetean, privind implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, monitorizarea calitatii factorilor de mediu si emiterea de  acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele, prevăzute în legislaţia în vigoare.

 

 

Forumularul pentru inscrierea online a  agentilor economici in Sistemul Integrat de Mediu  (SIM) se afla la adresa http://raportare.anpm.ro

Important: Eventualele probleme intampinate in folosirea eFORM  va rugam sa le sesizati la adresa de email suportsim[@]anpm.ro

TRANSPARENTA VENITURI SALARIALE SEPTEMEBRIE 2017- descarca

Pentru informatii anterioare datei de 27.10.2014 , accesati pagina veche a APM Calarasi la adresa http://apmcl-old.anpm.ro

Pagina de facebook Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi poate fi accesata aici 

Pagina de facebook a ANPM poate fi accesata aici