Back

Legea 544/2001

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice

Alexandru GUTA

Tel: 0242315035, 0242311926, 0746248676

Fax:0242315035, 0242311926

E-mail: alexandru.guta@apmcl.anpm.ro

Adresa: Calarasi, sos. Chiciu, nr 2, cod 910005, jud Calarasi

 

In conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informatia de interes public

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.(Art.2, alin b)

 

Informaţii furnizate din oficiu

 Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

    a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

    b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

    c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

    d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

    f) programele şi strategiile proprii;

    g) lista cuprinzând documentele de interes public;

    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

    i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

(Art.5, alin1)

 

Informaţii furnizate la cerere

    1.Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

    2. Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

    3.Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

    a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

    b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

    c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

(Art. 6)

 

Informaţii exceptate

    a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

    b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

    c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

    d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

    e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

    f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

    g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

(Art.12, alin 1)

Formular cerere furnizare informatii

Reclamatie administrativa 1

Reclamatie administrativa 2

Raport de aplicare a Legii nr. 544 din 2001